Viagra bestellen Viagra Tabletten Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra kaufen Acheter Kamagra Soft Acheter Kamagra 100mg Acheter Cialis Marque Viagra gebruiksaanwijzing Lida Afslankingskoffie Viagra kopen Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Sildenafil Priligy Cialis Jelly
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
SepetinizSepetiniz Boş.
Sipariş Takip
Site İçi Arama


Ana Menümüz
Ürün Gruplarımız
Çok Okunanlar
avcılık belgesi
avcılık belgesi
"Av Tezkeresi" ne oldu, yerine ne getirildi? "Av Tezkeresi" yürürlükten kaldırılmıştır. Artık sadece yivsiz tüfeklerin taşınabilmesini için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapılabilmesi için "Avcılık Belgesi" verilecektir. Geçerlilik süresi dolmamış "Av Tezkeresi" ise süresi sonuna kadar geçerli olacaktır. "Av Tezkeresi" nin süresi dolduktan sonra yivsiz av tüfeği taşımak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komtanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapmak isteyenler ise Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinden "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" alacaktır. "Avcılık Belgesi" nedir, nasıl verilir ve ücretli midir? Avcı eğitimine katılan ve başarılı olan herkese bir kereye mahsus "Avcılık Belgesi" verilecektir. Bu belge yıllık harca tabi olduğundan her yıl vize edilecektir. Vize işlemi esnasında 492 sayılı Harçlar Kanunu ile belirlenen o yıla ait harcın yatırılması zorunludur. "Avcılık Belgesi" nin süresi yoktur. Kaybedilmesi durumunda yenilenebilmektedir. "Avcılık Belgesi" nereden, nasıl alınır ve hangi belgeler istenir? Avcıların 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nun 13. maddesine göre "Avcılık Belgesi" alabilmesi için; Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde; 1) Dört adet vesikalık fotoğraf, 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 4) Öğrenim belgesi, 5) İkametgâh belgesi, ile birlikte kursun açılacağı yerin il müdürlüğü, mühendislik, merkez müdürlüğüne ve başkanlığa veya özel avcı eğitimi kursuna başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan adayların kayıtları yapılır. Daha detaylı bilgi için www.milliparklar.gov.tr internet adresinden "Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" i inceleyiniz. Avcı eğitimi kursları halen var mıdır, gitmek zorunlu mudur? Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar, ruhsatlarını "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alarak yenileyenler veya ilk defa "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alanlardan avcılık yapacak olanlar "Avcılık Belgesi" almak zorundadır. Bu kişiler kursa katılıp başarılı oldukları ve gerekli diğer belgeleri ibraz ettikleri takdirde "Avcılık Belgesi" alabilecektir. Daha önce Bakanlığımızca açılan avcılık kurslarına katılarak sertifika alanların kurslara yeniden katılma zorunluluğu yoktur. Süresi dolmayan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar süre sonuna kadar "Avcılık Belgesi" almak zorunda değildir. "Avcılık Belgeleri" her yıl değişecek midir? "Avcılık Belgesi" bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Avcının kendi isteği veya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde iptal edilmedikçe Kanunla belirlenen yıllık harcın Vergi Dairesine yatırıldığını gösterir makbuzun İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde her yıl vize edilecektir. Beş yıllık harç yine yatırılacak mıdır? "Avcılık Belgesi" süresiz olarak verildiğinden dolayı yıllık harca tabi bir belgedir. Bu nedenle "Avcılık Belgesi" için her yıl harç yatırılacaktır. "Avcılık Belgesi" harcı ne kadardır? Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2006 yılı harç tutarı 67,00 YTL' dır. Avcı derneklerine üye olmayanlar için bu miktar 73.20 YTL' dır. Bu harçlar Vergi Dairelerine yatırılmaktadır. Avcılık belgeleri nasıl vize edilecektir? Avcılık belgelerini şu anda ikamet ettikleri il Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alan avcılar, avcılık belgeleri 4915 sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamında veya kendi istekleri ile iptal edilmediği sürece ve yıllık harcın yatırılmış olması kaydıyla bu il Çevre ve Orman Müdürlüklerinde vize işlemlerini yaptırabilebeklerdir. Başka ilden aldığım avcılık belgesini şu anda ikamet ettiğim ilde nasıl vize ettirebilirim? Başka il müdürlüklerinden avcılık belgesi alanların belgelerini vize ettirmek için son ikamet ettikleri il müdürlüklerine başvurması halinde, bu kişilerden, yeni ikamet belgesi ile birlikte avcılık belgelerinin fotokopisinin de ekleneceği il müdürlüğünüze hitaben yazılmış, avcının ikametinin daimi olarak değişmesi nedeniyle avcılık belgesini ilk aldığı ilden ilinize nakledilmesi isteğini içerecek bir dilekçe alınarak vizeleri yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgiyi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınız. Başka ilden aldığım avcılık belgesini şu anda geçici olarak ikamet ettiğim veya görevde bulunduğum ilde nasıl vize ettirebilirim? Avcılık belgesi sahibi kişilerin yıllık harçlarını geçici ikamette bulundukları il Defterdarlıklarına yatırarak bu ilde avcılık belgelerini vize ettirmek istemeleri halinde, yıllık harcın tam olarak ve ocak ayından sonra yatırılmışsa gecikme faizi ile birlikte yatırılıp yatırılmadığına bakılarak vize işlemi geçici ikamette edilen il müdürlüğünce yapılacak, ancak vize işlemine esas olan harç makbuzunun aslı kişinin avcılık belgesini aldığı il müdürlüğüne gönderilerek yıllık vizesinin yapıldığı bildirilecektir. Kimler "Avcılık Belgesi" alamaz? Okur yazar olmayanlar, silah taşımaya engel sabıkası bulunanlar, sağlık raporu verilmeyenler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 21/2, 24/2 ve 29uncu maddeleri kapsamında "Avcılık Belgesi" iptal edilenlere "Avcılık Belgesi" verilmez. Hangi suçlarda avcılık belgesi iptal edilecek ve kendilerine bir daha "Avcılık Belgesi" verilmeyecektir? 4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde hangi suçların işlenmesi ve hangi suçların tekrarında "Avcılık Belgeleri" nin iptal edileceği gösterilmiştir. "Avlanma İzin Ücreti" nedir ve nasıl belirlenir? "Avlanma İzin Ücreti" her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen bir ücrettir. "Avlanma İzin Ücreti" Bakanlıkça hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir. "Avlanma İzni" nedir? "Avcılık Belgesi" sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait "Avlanma İzin Ücreti" ni bulundukları ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletmelerine yatırmak suretiyle "Avlanma İzni" almak zorundadırlar. "Avlanma İzni" bir av yılı içindir. "Avlanma İzin Kartı" nedir? Avlaklarda "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" olmadan avlanılamaz. "Avlanma İzin Kartı" alan kişi avlaklarda, geçerli gün ve sürelerde, Merkez Av Komisyonunca belirlenen limitlerde, avı serbest olan hayvanlarını başka bir ücret ödemeden avlayabilirler. "Avlanma İzni" "Avlanma İzin Kartı" ile alınmaktadır. 2006-2007 av yılı için avcı derneğine üye olanlar 40,00 YTL, üye olmayanlar 60,00 YTL ödeyerek "Avlanma İzin Kartlı" nı İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden 29 Eylül 2006 tarihine kadar alabilirler. Bu tarihten sonra başvurularda avcı derneğine üye olanlardan 60,00 YTL, üye olmayanlardan ise 90,00 YTL alınacaktır. "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" nedir, almak zorunlu mudur, nereden alınır? 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulması için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alınması zorunludur. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile değişiklik yapılan 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun çerçevesinde "Av Tezkeresi" verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bunların yerine "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" verilmektedir. "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilmektedir. Bu belge yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin bir belgedir. Sadece "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" almakla avcılık yapılamaz. Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar yivsiz tüfek taşıyabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alabilirler.
Açıklama Giriniz

Resimlerin Orjinal Boyutunu Görmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız.
Okunma Sayısı : 4356
Online : 1 | Bugຼstrong> 36 | Toplam : 617863
Uzmanlar Av Marketi Av Malzemeleri Online Satış Mağzası
© Copyright By 2013-2014 Sivas Uzmanlar Av Bayii. Her Hakkı Saklıdır